Zankkoor van Effen bestaat 85-jaar!
Het Zangkoor van Effen 85 jaar!

2023, Een jubileumjaar!

Het Zangkoor van Effen bestaat 85-jaar!

Inleiding: In 1938 is het zangkoor van de toenmalige H. Moeder Gods Parochie opgericht door pastoor Anssems.

Op de avond van de 16e september 1938 kwamen vijftien Effense zangers bij elkaar in het patronaat van Princenhage om onder leiding van Meester van Meel, het toenmalige hoofd der school, een zangkoor voor de nieuwe Heilige Moeder-Godskerk op te starten. Ze werden toegesproken door pastoor Anssems (we kennen nu in Effen de Pastoor Anssemsstraat) en de dirigent. Volgens de historie deden ze toen al een eerste poging om een lied te zingen.

Afgesproken werd om elke maandagavond te repeteren in het Vincentiuslokaal van de Sint-Martinuskerk. Op 25 maart 1939, bij de inwijding van de nieuwe parochiekerk door Bisschop P. Hopmans, trad het koor voor de eerste maal op.

Op 27 december 1938 was het koor een vereniging geworden met eigen statuten. Nu zijn we 85-jaar verder en de leden, allemaal vrijwilligers voor de kerk, zetten zich nog steeds belangeloos in om iedere zondag om 9.30 uur de kerkelijke vieringen met zang op te luisteren. Ook is er iedere donderdag van 19.30 tot 21.00 uur een repetitie in de Kievitslaar. Dit alles is ten behoeve van de kerk en de Effense gemeenschap. Naast het zingen in de kerk is het ook een gezelligheidsvereniging.

29 september 2023 hebben we het 85-jarig koorjubileum gevierd.
We hebben eerst verzameld op het kerkveld met een aantal auto's om gezamelijk te vertrekken. Toen zijn we naar Het Klompenmuseum geweest in Etten-Leur (Schuitvaartjaagpad) bij Wim en Trees Jacobs. Het was ontzettend leuk en interessant. Wim heeft ons een demonstratie gegeven hoe hij nog steeds op ambachtelijke wijze klompen maakt. En Trees zorgde voor koffie of thee met een plak cake. We zijn heel gastvrij ontvangen. Ook hebben we een kijkje mogen nemen in de ambachtelijke houtzagerij, Wim zaagt zijn hout helemaal zelf. Ook hebben we de inrichting van een huisje kunnen bezichtigen zoals de mensen vroeger hebben geleefd. Het zgn. Oude Huis. Het was een hele interessante museum en een hele leuke middag. Na afloop zijn we met de auto's naar Strijbeek gereden naar het restaurant De Smokkelaar. Daar stond ons een geweldig diner te wachten. Het eten was voortreffelijk. Dat hebben jullie goed geregeld voor ons, Annie en Corry, het was tot de puntjes verzorgd! We zijn zeer tevreden en voldaan weer huiswaarts gekeerd. We hebben een mooie jubileumdag mogen vieren! De kerk zal volgend jaar haar 85-jarig jubileum vieren.

 • Klik hier voor de website van Het Klompenmuseum/klompenmakerij/houtzagerij

 • Klik hier om de foto's en video te bekijken.

 • Klik hier voor een YouTube filmpje, korte demonstratie hoe  een klomp gemaakt word.

 • Namens het koorbestuur: 
 • Rien Koeken, Corry Koeken, Annie de Nijs, Wim Baremans, Truus Remie en Roos Voesenek

 • Rien en de Vriendenloterij!

  Om dit feestje te kunnen vieren hebben wij een beroep op de gemeenschap gedaan om ons financieel te steunen. Dit kunt u nog steeds doen. Wij kunnen iedere steun ontzettend goed gebruiken.

  Steun ons Zangkoor van Effen: Hoe kunt u het zangkoor steunen?

  Het bestuur van het zangkoor heeft met de Vriendenloterij een overeenkomst afgesloten en is nu partner van de Vriendenloterij

  Wat houd dit in?

  Als u een lot of meerdere loten van de Vriendenloterij heeft en u wilt het zangkoor van Effen steunen dan kunt u dat lot of meerdere loten koppelen aan het Zangkoor van Effen. Dat moet u zelf bij de ledenservice van de Vriendenloterij melden.Het zangkoor krijgt dan 40% van de inleg van een gekoppeld lot van de Vriendenloterij.

  Hoe doet u dat?

  1. Dat kunt u telefonisch of schriftelijk bij de ledenservice van de Vriendenloterij doen. De voorkeur is om dit telefonisch te doen via telefoonnummer: 088-0201020 ( toets 6 overige vragen in). Als u iemand aan de lijn heeft dan geeft u het benificent nummer 20733 door: met het speciaal doel "Zangkoor van Effen".

  2. Schriftelijk door een brief te schrijven naar de ledenservice van de Vriendenloterij. Beethovenstraat 200 1077 JZ Amsterdam met vermelding van het benificentnummer 20733 en het speciaal doel: "Zangkoor van Effen.

  3. Een andere manier om ons zangkoor te steunen is door rechtstreeks een bedrag over te maken op rekeningnummer:NL22RABO0300641265 T.N.V. Parochie H. Maria Magdalena T.A.V Corry Koeken-Lips.

  Elke bijdrage is welkom!

  Zo probeert het bestuur tóch dit jaar iets gezelligs te doen voor de inzet van onze leden met hun partners. U mag het zien als een waardering voor de inzet van het koor om regelmatig de repetities te bezoeken en op alle zondagen de vieringen met zang op te luisteren. Ook een waardering voor de dirigente en de organiste voor al het werk zij doen.

  Een oproep voor iedereen die graag wil zingen:

  Schroom niet om lid van het zangkoor te worden. Nieuwe leden zijn van harte welkom en worden met open armen ontvangen. Vorig jaar nog hebben wij een nieuw lid in ons midden mogen begroeten. Bezoek eens op donderdagavond onze repetitie in de Kievitslaar. U kunt ook contact opnemen met Annie de Nijs, de secretaris van ons bestuur: telefoonnummer 06-41477845
  .

  Lees meer: Vriendenloterij   Terug naar foto's

   

   

  Home