kerk EffenKievitslaarHuis
Over ons

De geschiedenis in het kort van het kerkkoor Effen

Op de avond van de 16e september 1938 kwamen vijftien Effense zangers bij elkaar in het patronaat van Princenhage om onder leiding van Meneer van Meel, het toenmalige hoofd der school, een zangkoor voor de nieuwe Heilige Moeder-Godskerk op te starten. Ze werden toegesproken door pastoor Anssems (we kennen nu in Effen de Pastoor Anssemsstraat) en de dirigent. Volgens de historie deden ze toen al een eerste poging om een lied te zingen.

Afgesproken werd om elke maandagavond te repeteren in het Vincentiuslokaal van de Sint-Martinuskerk. Op 25 maart 1939, bij de inwijding van de nieuwe parochiekerk door Bisschop P. Hopmans, trad het koor voor de eerste maal op.

Op 27 december 1938 was het koor een vereniging geworden met eigen statuten. Vermeldenswaard is artikel 3, lid 6: ‘De leeftijd der werkende leden is bepaald op 50 jaar; daarna blijft men erelid’. Als dat nu nog gold zou er ’s zondags maar een heel bescheiden koortje aantreden.

Gelukkig hebben we nu zelfs meer leden dan waarover meneer Van Meel toen kon beschikken, al ligt dat wel aan het feit dat sinds 1970 de dames het koor kwamen versterken. Het koor werd toen geleid door Fried Nooijens, die Meneer Van Meel (de Meester van Meelstraat is naar hem genoemd) ook als hoofd der school was opgevolgd. Daarna was Gerard van den Broek enkele jaren de dirigent, en momenteel wordt het koor weer geleid door Peter van Ginneken die, na een onderbreking van enkele jaren met de dirigenten Richard Coenraad en Johan van Kuijck, de leiding van het koor opnieuw op zich heeft genomen.

Vanaf 1975, toen gemeenschapshuis Kievitslaar in gebruik werd genomen, houdt het koor daar op donderdagavond zijn repetities. Het treedt drie van de vier zondagen op in de kerk onder leiding van Peter van Ginneken (die ook nog het Heuvelkoor leidt) of Piet Rasenberg; één zondag is er samenzang onder leiding van cantor Jaan Mathijssen.

Ook verzorgt het koor regelmatig gezinsvieringen; het heeft daarvoor aparte kinderliederen in het repertoire opgenomen.

Elk jaar, zo rond de 22e november, vieren de leden het ceciliafeest. aan koorjubilea wordt altijd extra aandacht besteed. Dit jaar in 2023, vieren we het 85 jarig bestaan van ons koor. Ook dat gaan we vieren!

Geschreven door Piet Rasenberg Piet Rasenberg, overleden op 26-12-2019


Lees hier:  " Kroniek van een 75-jarige Moeder Godskerk". Geschreven door Piet Rasenberg Piet Rasenberg, overleden op 26-12-2019


Effenseweg  School  Kievitslaar


Nog een artikel over de H. MoederGodskerk.Up

Het moet in 1935 geweest zijn dat pastoor Antonius Anssems de boerderij van Chris Roelants binnenkwam: “Jullie moeten honderd gulden (circa vijftig euro) geven voor de nieuwe kerk en morgen verwacht ik jullie op de bouwplaats.” “Je had maar te gaan”, vertelde Roelants. “Zwarte grond wegscheppen anders kwam je niet in de hemel. Zweten tot je op de rode grond kwam voor de fundering, want op zwarte grond kun je niet bouwen” . De grond vervoerde hij met een klikkar. “Een klikkar, dat is een kar waar je een pal, en een stuk hout, uit kon trekken en dan kiepte ie achterover.” De kerk had grote invloed op het sociale leven in de streek rond Effen.. De pastoor was geestelijk adviseur van alle buurtschappen en als dank kreeg hij vlees van de boeren. De bouw van de kerk was een sociaal gebeuren bij uitstek. Drie boerenfamilies stelden gratis een stuk grond ter beschikking en boeren uit de buurt reden af en aan met karren vol zand en stenen. Tegelijk met de kerk werd een parochieschool gebouwd. Hoewel de school officieel gemengd was, kregen de meisjes tot 1953 nog les van nonnen. Het schoolplein en zelfs de gang van de school werden door een muurtje gescheiden.


Klik hier voor algemene informatie over het kerkgebouw.


Klik hier voor meer informatie over de stijl en het ontstaan van de Effense kerk met bijzondere wetenswaardigheden. Dit is een bewerking van de originele publicatie uit het RK Bouwblad van         12 oktober 1939.


Kerk H. MoederGodsKerk EffenKerk achter


Uit "Nieuwe Tilburgsche Courant", 27 Maart 1939. Onderschrift: De Bisschop van Breda, Mgr. P. Hopmans, verrichtte Zaterdag de plechtige consecratie van de nieuwe kerk te Effen, gem. Princenhage. Tijdens de plechtigheid buiten de kerk.

Uit "Nieuwe Tilburgsche Courant", 27 Maart 1939.
Onderschrift: De Bisschop van Breda, Mgr. P. Hopmans, verrichtte Zaterdag de plechtige consecratie van de nieuwe kerk te Effen, gem. Princenhage. Tijdens de plechtigheid buiten de kerk.

Mevr. Goedele Scheifes, onze dirigent en repetitor Onze dirigent-repetitor Mevr. Goedele Scheifes

Lied: Dat beeld van vroeger

(Melodie: Het dorp. Wim Sonneveld,
bewerkt door Piet Rasenberg)

Het is nou jaren al gelee
Dat Hopmans tegen Anssems zee
Gij bouwt een kerk op ’t platteland
Heel Effen hielp met kar en paard
Er werden dubbeltjes gespaard
Zo kwam het kerkgebouw tot stand.
Na Anssems kwam Pastoor Plasschaert
Die was al min of meer bejaard
En daarna kwam dus van der Maade
Zij liepen toen met priesterboord
Hun kerk was nog een toevluchtsoord
En ’s zondagsmorgens afgeladen.

Refrein:
Dat beeld van vroeger is verdwenen
Al denk je daar nog zo vaak aan
Het lof, het houden van novenen
Het heeft al tijden afgedaan.

In ’t boek van zoveel jaar bestaan
Tref je ook een aardig hoofdstuk aan
Van ’t Effens koor in vroeger tijd
Met Ko, met Driek, meneer van Meel
Zij zongen heel principieel
Gregoriaans, en toegewijd.
De halte was hun clublocaal
Ze waren er meest allemaal
Om 2 uur lang te repeteren
Cecilia, dat was hun feest
En ook dit jaar is het geweest
Een hele dag lang potverteren!

Refrein:
Heel veel van vroeger is verdwenen
Toch heeft niet alles afgedaan
Cecilia is nog datgene
Wat niet verloren is gegaan.

En weet je nog hoe ’t vroeger was
Op school in Effen, in de klas
Het hoofd was toen meneer van Meel
Met soeur Arnolda, Ignatien
Die nonnen liepen bovendien
Nog in habijt, traditioneel.
De Moeder Gods was patrones
Meneer Mathijssen gaf er les
En Ko van Hulten sloot de rijen
Die school: ook zoveel jaren oud
Net voor de oorlog nog gebouwd
Het waren costelicke tijden.

Refrein:

Dat beeld van vroeger is verdwenen
Al denk je daar nog zo vaak aan
Maar wat bewaard werd is datgene
Wat nooit verloren meer mag gaan …Logo
Noten
notenGildebroeders, gildezusters,
van de Rith tot Overa
Laat ons nu het jaarfeest vieren
van de maagd Cecilia.  
Zingt, eet en drinkt als ieder jaar
weer al-lemaal met elkaar
in ons mooie Kievitslaar!

Gildebroeders notenbalk

kerk voorParochie zij School

Enkele leuke linksup