Koninklijke onderscheiding Piet Rasenberg
Verslag


Kerstconcert en Koninklijke onderscheiding voor Piet Rasenberg

Breda, 17 december 2017

Kerstconcert: Zondag 17 december was het de dag van het traditionele Kerstconcert op Effen. Het eerste deel werd ingevuld door het Kerkkoor van Effen, Gijs Balemans op de piano (9 jaar), en de Effenlanders. Na de pauze zong Peter Jong met eigen begeleiding op gitaar en mondharmonica, duo Sprank (Hilde en Friedy op dwarsfluit en vibrafoon) en daarna een slotlied van wederom het Effens Kerkkoor.

Uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan Piet Rasenberg op 17 december 2017: Piet dirigeerde het optreden van het gemengd Effens kerkkoor tijdens het Kerstconcert in de Kievitslaar. Na de pauze werd het laatste optreden van het koor door Rien Hendrickx, voorzitter van de Stichting de Kievitslaar, en tevens de inleider van het Kerstconcert, stilgelegd vanwege hoog bezoek. Een totale verrassing voor Piet en vele anderen. Namens de burgemeester van Breda kwam mevrouw Marianne de Bie, wethouder Werk, Inkomen en Cultuur en vandaag loco-burgemeester, speciaal naar Effen. Zij heeft Piet uitvoerig toegesproken en hem benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna kreeg Piet de koninklijke onderscheiding opgespeld. Hiermee heeft zij als vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis haar grote waardering voor Piet tot uitdrukking gebracht. Na het vertrek van de wethouder startte Rien de huldiging van Piet. Roos Voesenek bracht een eigen lied voor Piet ten gehore, begeleid door Joris Rasenberg op gitaar.

Gesproken hebben: Jan Hendrickx namens de Nazarethparochie en de Geloofsgemeenschap H. Moeder Gods, Nel Schrauwen namens het Effense kerkkoor, Mich Potters namens de Biljart sociŽteit, Rien Hendrickx namens Stichting de Kievitslaar.

Dan volgde een toast door alle aanwezigen op het nieuwe lid in de Orde van Oranje-Nassau, aangeboden door Stichting de Kievitslaar. De kinderen van Piet brachten enkele liederen ten gehore. Joris speelde zijn lied “de laatste tijd”, en samen met Bregje en Maarten brachten zij het lied over de droom van Piet dat het met Kerst “wit op Effen” mag zijn. De hele zaal zong hier spontaan mee. Piet heeft nog een woordje gesproken. De drie K’s zijn uitvoerig benoemd: Koor, Kerk en Kievitslaar. Daarna kwamen er nog twee heel belangrijke K’s bij, de Kinderen en Kleinkinderen.

Hierna hebben alle aanwezigen Piet gefeliciteerd met deze feestelijke gebeurtenis. Het is een onvergetelijke dag geworden. Op de eerste plaats voor Piet en zijn familie, maar ook voor de hele Effense gemeenschap. Vele mensen hebben zich ingezet. Zonder iemand tekort te willen doen, gaat alle lof uit naar Roos Voesenek en Joost Huijbrechts. Zij hadden de organisatie van het hele gebeuren, vanaf de aanvraag tot en met de uitvoering. De grootste zorg was dat Piet het niet eerder te weten mocht komen. Marjo en haar team hebben uitstekend gezorgd, waarvoor veel dank. Foto’s zijn o.a. verzorgd door Martien Heesters, waarvan twee van zijn vele genomen foto’s hierbij zijn opgenomen. De andere foto’s en opgenomen video’s zullen nog volgen. Voor u vastgelegd voor Een voor Allen. Geschreven door Friedy van den Akker.


Geschreven door Joost Huijbrechts: De onderscheiding is aangevraagd door een tweetal betrokken leden van onze Effense Gemeenschap. Behalve voor het koor heeft Piet zich steeds ingezet voor de kerk, de buurt of een Effense vereniging. Piet heeft dat vanaf zijn vestiging op Effen, nu al bijna vijftig jaar geleden, naast zijn beroep als leraar Nederlands op een middelbare school met heel veel inzet, toewijding en humor gedaan. Uiteraard heeft zijn echtgenote Mary Rasenberg-Radix dit alles ook mogelijk gemaakt.

Piet is in 2018 40 jaar lid van het kerkkoor. Tijdens het Ceciliafeest van kerkkoor Effen in november 2018 aanstaande, zal hij zijn gouden Gregoriuspenning ontvangen van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Hij geeft al decennia lang leiding aan het koor als voorzitter. Hij legt contacten met de organisten, stelt in samenspraak met de voorganger en dirigent de te zingen liederen samen, en maakt een jaarplanning voor de diensten in de kerk en repetities in het gemeenschapshuis de Kievitslaar. Hij vervangt de dirigent bij diens afwezigheid. Piet is de spil en de motor voor de dagelijkse leiding. Hij heeft vele liederen geschreven, soms bekende melodieŽn van eigen tekst voorzien, en op composities van koorlid Mich Potters prachtige teksten geschreven. Zijn uitzonderlijk talent voor organiseren en entertainen blijkt ieder jaar weer bij de jaarlijkse feestdag van het koor, het Ceciliafeest eind november. Voor iedere koperen, zilveren of gouden jubilaris van het koor, en persoonlijke vieringen van 25, 40 of 50 jaar huwelijk is er een lied met toepasselijke tekst en bijbehorende melodie. De zangkwaliteiten van Piet als bas zijn zeer het vermelden waard. Piet heeft, zoals bij al zijn activiteiten, de leiding en treedt ook op als een humoristische presentator bij heel veel bijeenkomsten van onze gemeenschap. In onze kleine gemeenschap is Piet door de grote diversiteit van activiteiten een verbindende schakel gebleken, waarbij hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de onderlinge sociale contacten binnen de gehele gemeenschap van Effen. Door een rol te vervullen bij de kerk, het zangkoor en het gemeenschapshuis de Kievitslaar is de situatie ontstaan, waarbij Piet bij belangrijke activiteiten als vanzelfsprekend wordt geconsulteerd. Zijn visie en organisatietalent is in veel gevallen leidend geweest.

Voor de kerk is Piet Rasenberg een aantal jaren lekenvoorganger geweest. Hij is vooral ook betrokken geweest bij het organiseren van feesten en jubilea. Ieder lustrum van de kerk werd uitbundig gevierd met de gehele gemeenschap. Piet heeft 7 keer, dus gedurende een periode van 35 jaar, deze jubileumfeesten georganiseerd. Op een manier die iedereen aanspreekt, jong en oud, met veel humor en liederen met zelfgeschreven, toepasselijke teksten. Piet is ook belangrijk geweest voor het beschrijven van de geschiedenis van Effen. Al in de jaren ’70 en ’80 heeft hij publicaties geschreven over het ontstaan en de ontwikkelingen van de kerk en de gemeenschap. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze H. Moeder Gods kerk heeft Piet een boek geschreven. Een kroniek met de titel: De kerk van Effen 75 jaar. Hierin is de gehele geschiedenis beschreven en daar mag heel Effen hem erg dankbaar voor zijn. Piet is van onschatbare waarde voor Effen en daar buiten. Hij heeft zijn inzet, creativiteit en zijn natuurlijk gevoel voor leiderschap al bijna 50 jaar ten dienste gesteld van onze gemeenschap. Daarnaast is hij zowel met zijn grote gevoel voor humor als de manier waarop hij meedenkt en meeleeft een baken in onze gemeenschap.

Naast de ondersteuning vanuit het bestuur van het koor en vanuit de parochie zijn er nog ondersteunende bijdragen aangeleverd door: Het bestuur van de Stichting Kievitslaar, een medestudent van de kweekschool Sint Franciscus, een collega docent van de scholengemeenschap Markenhage.

Piet ontvangt een koninklijk lint uitgereikt door locoburgemeester M de Bie
Terug naar foto's

Lied bij gelegenheid van de benoeming van Piet Rasenberg.                    Breda, 17 december 2017

Melodie: I don’t want to talk about it, Rod Stewart

Het heeft de majesteit behaagd jou te benoemen in de orde van Oranje-Nassau en je te eren met een lint voor al je werk maar ook als dank voor al je know-how!

Refrein: Piet, van harte met je lintje je hebt het echt verdiend! Voor heel de Effense gemeenschap, ben je altijd bezig, steeds vrijwillig met je hart je doet het met je hart!

Voor koor en kerk sta jij steeds sterk je bent de spil en ook een grote motivator, een bestuurlijke kracht, een goed auteur, een groot talent een onvervangbare factor!

Refrein: Piet, van harte met je lintje, je hebt het echt verdiend! Voor heel de Effense gemeenschap, ben je altijd bezig, steeds vrijwillig met je hart je doet het met je hart!

Na veertig jaar vrijwilligerswerk voor koor en kerk heb jij een gouden jubilee .. en met “t Cecilia” dus, de gouden Gregorius! Nu de koning welgezind, bracht jou dit lint en dankt voor al je talenten!

Refrein: Piet van harte met je lintje, je hebt het echt verdiend! Voor heel de Effense gemeenschap, ben je altijd bezig, steeds vrijwillig met je hart je doet het met je hart! Ja, met je hart voor altijd met je hart!

Home