Verslag Ceciliafeest 26 november 2017
Verslag


Verslag van het Ceciliafeest 2018 van kerkkoor Effen

Zondag, 25 november 2018

Inleiding: Het koor staat aan de vooravond van het tachtigjarig bestaan. De officiële oprichtingsakte is van eind december 1938. Europa stond in het teken van het nationaalsocialisme van Duitsland, en de roep van Hitler om "Lebensraum". De tekenen van een nieuwe wereldoorlog waren duidelijk aanwezig. Het was voor ons koor het toppunt van de verzuiling, iedereen behoorde bij een eigen groep. Het Katholieke geloof was overal gehoorzaam aanwezig, en de clerus was oppermachtig. Het was een overzichtelijke geordende maatschappij.

Het mannenkoor van toen, wat begon met 15 enthousiaste jongemannen, is na tachtig jaar uitgegroeid tot een gemengd koor.

Dit jaar heeft het koor twee gouden jubilarissen. Voor het koor betekent het dat Kees Koeken en Piet Rasenberg veertig jaar lang op de achterste rij hun vocale bijdrage als bassen hebben geleverd. Het koor heeft in 2018 afscheid genomen van een eminent lid, Jaan Mathijssen, die aan een slopende ziekte overleden is.

Het koor telt tegenwoordig 21 leden waarvan 19 actief. Van de 21 leden zijn er 15 dames, 11 sopranen en 4 alten. En 6 heren, 3 tenoren en 3 bassen. De oudste is boven de tachtig en de jongste krijgt de komende jaren uitzicht op een AOW pensioen, (met een beetje geluk over 8 jaar?). Het koor bestaat uit allemaal "ereleden" omdat iedereen ouder is dan vijftig jaar. De wereld om ons heen is in tachtig jaar veranderd van een oorlogsdreiging en een oppermachtige kerk, naar een maatschappij die intolerant en multicultureel is geworden.

Samenkomst in de kerk: Het koor is ook deze feestelijke dag begonnen met een viering van Woord en Communie waarin is voorgegaan door Pastor Adri Lint. Op het einde van de dienst heeft de Pastor de versierselen behorende bij een gouden jubileum overhandigd aan Jan Hendrickx, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, en vervolgens heeft Jan de gouden Gregoriusmedailles na een korte toespraak opgespeld.

Kees Koeken, een koorlid dat altijd aanwezig is, een stemvaste bas met een goede stem en een man van weinig woorden. Piet Rasenberg, een uitmuntend voorzitter van het koor en organisator van alle jubilea van de H. Moeder Godskerk gedurende de laatste veertig jaar. Hij is de meest gedecoreerde man van onze gemeenschap met Pro Ecclesia, een lint in de orde van Oranje Nassau en een gouden Gregoriusmedaille. Daarna hebben beiden met het koor het Jubilate gezongen. Na afloop van de viering heeft de familie en alle aanwezigen de beiden jubilarissen kunnen feliciteren. De koorleden met hun  partners en genodigden zijn daarna naar de Kievitslaar vertrokken.

Samenkomst in de Kievitslaar: In de Kievitslaar heeft het Ceciliacomité  de regie van het koorfeest overgenomen. Dit comité bestaat uit het bestuur van zes leden aangevuld met Rien Koeken, Annie de Nijs en Nel Leyten. Alle liedjes, de teksten en de bijbehorende melodieën, zijn bedacht door Roos Voesenek.

Het programma in de Kievitslaar is aangevangen met een kopje koffie met spekkoek. Een toespraak van Piet Rasenberg over het zingen van een drietal feestliederen. Uiteraard een lied voor Kees Koeken en een lied voor Rien en Maria Hendrickx voor hun 45-jarig huwelijksjubileum. Daarna heeft secretaris Nel Schrauwen onze Piet toegesproken, hij is immers zelf een van de gouden jubilarissen. Vooraf werd eerst het Gildebroederslied gezongen. Bij het lied van Kees werden de coupletten solo gezongen door de tenoren Wim Baremans en Rien Koeken, bij het lied van Piet werden de coupletten prachtig solo gezongen door Corry Koeken, en het lied van Maria en Rien is samen gezongen. Iedereen is stevig in de bloemetjes gezet. Mary, Corry en Maria zijn met een grote tuil later huiswaarts gegaan. De organiste Anja Monden is ook met een bloemetje bedacht.

Roos heeft voor het jubileum van Piet een bijzonder lied gemaakt op de muziek van "Onderweg", van zijn zoon Joris Rasenberg. Zij heeft dit na een prachtige toespraak over het wel en wee van het koor voor ons allen geweldig vertolkt. Zij memoreerde vele cijfers over de leden. Van koper tot goud.

De nieuwe uitbaatster Rhana Saleng van de Kievitslaar, verraste ons vervolgens met een uitgebreid Indisch buffet met een fruittoetje na. De aanwezigen hebben het zich goed laten smaken.

Troubadour Rop Romers maakte daarna zijn entree en bracht een aantal evergreens ten gehore. Zijn repertoire was zo groot dat bijna alle verzoekjes van de koorleden konden worden gehonoreerd. Daarna was het de beurt aan eigen werk van de koorleden. Annie de Nijs bracht een meezinger over strand, zand en duinen ten tonele, en Wim Baremans had vergeten zijn volière af te sluiten, karakieten floten hun deuntje. Rien Koeken en Wim Baremans lieten vervolgens op muzikale wijze tien "nikkertjes" verongelukken waarna op miraculeuze wijze door een negerin weer tien nikkertjes in de arena verschenen. Dit alles onder muzikale begeleiding van Anja Monden.

Omstreeks half vijf sloot Piet de gezellige middag af en staat het tachtigjarige bestaan van de parochie in de startblokken.

Van uw verslaggever,

Joost Huijbrechts.


Troubadour Rop Romers

Meer informatie over troubadour Rop Romers kunt u lezen op de website van Troubadour Rop RomersHet tachtigjarige jubilerende kerkkoor Effen 2018Terug naar foto's

 

 

Home