Verslag gouden jubileum dirigent van Ginneken
Verslag


Interview gouden jubileum van dirigent de heer  P. van Ginneken

Geinterviewd door de heer P. Rasenberg

Koordirigent-repetitor de heer  P. van Ginneken, een gouden jubileum! 11-10-2015

Vijftig jaar dirigent van een en hetzelfde koor. Er zijn er maar weinig die daarop kunnen bogen. Maar in het Heuvelkwartier in Breda woont zo'n man: de heer Peter van Ginneken. Van 1965 tot 2015 leidde hij daar het kerkkoor van de parochie van O.L.V. van Altijdurende Bijstand. Maar er is meer. "Hoe is het in die reeks van jaren allemaal gegaan?", vragen we hem. En hij vertelt.............

De parochie van De Goede herder

Tijdens mijn studie aan het Brabants Conservatorium (1953-1959) werd mij gevraagd door bouwpastoor Lazeroms om een herenkoor op te starten voor de kerk die gebouwd werd aan de Baliendijk in de wijk Doornbos te Breda. De pastoor zou zorgen voor de bezetting van het koor. Die werd voornamelijk gekozen in de kringen van de middenstandsmensen omdat die door de week ook een uitvaartmis konden komen zingen. De kerk zou in 1960 ingewijd worden en de heren begonnen in 1958-1959 aan de repetities. Er werd behoorlijk gerepeteerd en gestudeerd, vooral op de uitspraak van het Latijn en het noten lezen in het Gregoriaans, want dat was toen nog de taal van alle kerkelijke gezangen.

Het Princenhages Mannenkoor

Na een jaar of vijf kreeg ik van een bestuurslid van het Princenhages Mannenkoor de vraag of ik bij hen kon komen dirigeren; hun dirigent was ernstig ziek. Van 1964 tot 1972 ben ik er dirigent geweest. Het was een mooie tijd, ook wat de muziek betrof, want die was heel divers: klassiek, verschillende talen en een massaler geluid van eerste en tweede tenoren, baritons en bassen.

Parochie van O.L.V. van Altijddurende Bijstand

Bij het koor waren twee bestuursleden die ook zongen in het kerkkoor van de parochie van O.L.V. van Altijddurende Bijstand op de Heuvel. Een van hen kende mij al langer als dirigent, en omdat de dirigent van dat koor op leeftijd was en wilde stoppen werd mijn naam aan pastoor Verschuren doorgegeven. Die kwam in oktober 1965 op visite met de vraag of ik bij zijn parochie koordirigent wilde worden. Ik woonde in die wijk en als parochiaan heb ik toen toegezegd.

Nederlandse liederen

Na zo'n anderhalf jaar kwam er uit Rome het bericht voor alle kerkkoren die toen Latijn zongen, dat binnen drie weken Nederlands gezongen moest worden, en wie er niet voor was kon vertrekken! Wij hoorden het bij monde van kapelaan Houtepen. En niet alle zangers van het Heuvelkoor van ongeveer 16 leden waren het ermee eens, met het gevolg dat het koor in een periode van een half jaar geslonken was tot de helft. En het werd nog erger; het laatste restje zangers was op een hand te tellen.

Nieuwe koren

Kapelaan Magnus, die op de Heuvel werd benoemd, kwam op het idee om dames te vragen die graag in de kerk wilden zingen. Dat was het begin van een totale ommekeer, want voor die tijd waren er nog geen dameskerkkoren. Het koor was een succes, zo zelfs dat door de bezoeken van de kapelaans op diverse lagere scholen die er hun communicantjes voorbereidden op de eerste communie, er meteen ook een vraag was naar een kinderkoor. En vijf jaar na de start van het dameskoor waren er 35 jongens en meisjes lid van het kinderkoor. En het was kapelaan van Beek die vlak na het kinderkoor twaalf heren verzocht om een herenkoor te vormen. En dat lukte ook! Sommige hadden al bij een ander koor gezongen en binnen enkele maanden zongen de heren al mee. Als dirigent had je toen wel je handen vol aan de verschillende middagen en avonden repeteren.

Vieringen

Maar die repetities kwamen de parochie wel ten goede. 's Zaterdagsavonds zong het kinderkoor, door de week voor de uitvaarten en huwelijken was het dameskoor aangewezen en 's zondagsmorgens het herenkoor. Op hoogtijdagen zongen wel eens de drie koren samen in een dienst; dat was prachtig! Er was ook een tijd dat het dames- en herenkoor samen de diensten verzorgden; dan werd er vierstemmig gezongen.

De sluiting van de kerk

De laatste tien-twaalf jaren waren er van het herenkoor maar enkele leden over door de leeftijd en door overlijden. Het dameskoor had de langste adem en het aantal leden was bij hen groter dan bij de heren. Na sluiting van het kerkgebouw in 2007 waren er nog twaalf dames op het koor, maar doordat het tijdstip van de zaterdagavonddienst (17.30 uur) heel moeilijk was voor iedereen die nog ter kerke wilde gaan, bleven er nog maar acht dames over. Het aantal kerkgangers was weleens gelijk aan het aantal koorleden. Door deze situatie heeft het parochiebestuur van de Nazarethparochie waar de kerk bij was gaan horen, gemeend om de wekelijkse diensten van zaterdagavond te beeindigen.  Tot zover het relaas van de heer van Ginneken.

Op zaterdag 11 april 2015 werd in de kapel van het Mgr Nolensplein de laatste weekenddienst gehouden met toespraken van de pastor, de voorzitster van het dameskoor en een lid van de parochiecommissie. Als aandenken kreeg Peter van Ginneken de paaskaars 2014 aangeboden.

Maar zijn  dirigententijd is nog niet voorbij. Nog steeds leidt hij het in 1996 opgerichte seniorenkoor van 40 leden. En nog altijd is hij de repetitor-dirigent van het Effense kerkkoor. Dit ook al weer bijna vijfentwintig jaar!

Van harte feliciteren wij onze repetitor-dirigent "meneer van Ginneken" met zijn gouden jubileum. Dit is gevierd op zondag 11 oktober 2015 om 9.30 uur in de kerk van Effen, waar hij de beide koren, van de Heuvel en van Effen, heeft gedirigeerd in een eucharistieviering. Ook het seniorenkoor heeft acte-de-presence gegeven met een tweetal liederen. Na de viering was iedereen in de gelegenheid om hem en zijn echtgenote te feliciteren. Het was een gezellige bijeenkomst onder het genot van een kopje koffie.

Geschreven door: P. Rasenberg

Breda: 11 oktober 2015


Bekijk ook de foto's

Terug

Omhoog